Kwestionariusz ankiety badania satysfakcji klienta Urzędu Miejskiego w Żarach

Błąd! Proszę zaznaczyć jedną z opcji

Zaznacz odpowiednio

Oceniane obszary

 • Zdecydowanie Nie
 • Nie
 • Trudno powiedzieć
 • Tak
 • Zdecydowanie Tak

Wizerunek Urzędu

 • Zdecydowanie Nie 1
 • Nie 2
 • Trudno powiedzieć 3
 • Tak 4
 • Zdecydowanie Tak 5
 1. Czy odszukanie właściwego wydziału nie sprawiło Panu/i trudność?
 2. Czy strona internetowa Urzędu jest czytelna i przejrzysta?
 3. Czy pomieszczenia Urzędu są czyste i zadbane?
 4. Czy wizerunek urzędników jest stosowny do miejsca i funkcji?

Indywidualne podejście do Klienta

 • Zdecydowanie Nie 1
 • Nie 2
 • Trudno powiedzieć 3
 • Tak 4
 • Zdecydowanie Tak 5
 1. Czy uzyskane informacje od pracownika/ów Urzędu były jasne i zrozumiałe?
 2. Czy pracownik/cy Urzędu zaangażował/li się w Pana/i sprawę?
 3. Czy pracownik/cy Urzędu udzielił/li pomocy w załatwieniu Pana/i sprawy?
 4. Czy pracownik/cy Urzędu wykazał/li się sprawnością działania?

Kompetencje urzędników

 • Zdecydowanie Nie 1
 • Nie 2
 • Trudno powiedzieć 3
 • Tak 4
 • Zdecydowanie Tak 5
 1. Czy pracownik/cy Urzędu wykazał/li się wysokim poziomem wiedzy i umiejętności?
 2. Czy pracownik/cy Urzędu wykazał/li się wysoką kulturą osobistą?
 3. Czy pracownik/cy Urzędu w sposób staranny realizował/li swoje obowiązki?
 4. Czy pracownik/cy Urzędu wykazał/li się obiektywizmem w załatwieniu sprawy?

Terminowość obsługi sprawy

 • Zdecydowanie Nie 1
 • Nie 2
 • Trudno powiedzieć 3
 • Tak 4
 • Zdecydowanie Tak 5
 1. Czy Pana/i sprawa została załatwiona szybko?
 2. Czy poinformowano Pana/nią o terminie realizacji sprawy?
 3. Czy pracownik/cy Urzędu zrealizował/li Pana/i sprawę w terminie?
 4. Czy Pana/i sprawa była załatwiona skutecznie?

Rzetelność obsługi

 • Zdecydowanie Nie 1
 • Nie 2
 • Trudno powiedzieć 3
 • Tak 4
 • Zdecydowanie Tak 5
 1. Czy Pana/i sprawa została załatwiona rzetelnie?
 2. Czy pracownik/cy Urzędu wykazał/li się należytą starannością w załatwieniu sprawy?
 3. Czy pracownik/cy Urzędu wykazał/li się życzliwością w podejściu do Pana/i sprawy?
 4. Czy złożone przez pracownika/ów Urzędu zobowiązania zostały dotrzymane?

Metryka Klienta